Billedet på sidehoved

Kildebakkeskolen

Trivsel, Læring og Engagement

Pædagogiske principper

På Kildebakkeskolen er der en tryg atmosfære. Skolen er overskuelig, alle kender hinanden og passer godt på hinanden.

Vores samarbejde mellem skole og fritidshjem er værdifuldt for os, vi bruger hínandens konpetencer og faciliteter for at fremme børnenes læring, og vi skaber dermed en helhed og sammenhæng i børnenes hverdag.  Samarbejdet er præget af de fælles værdier: Trivsel, Læring og Engagement.
 
Eleverne er engagerede og motiverede, ligesom forældreopbakningen er god.
Der er fokus på høj faglighed blandt såvel elever som personale, og trivsel har en central plads på skolen. Vi prioriterer indkøb af gode og tidssvarende undervisningsmaterialer, og vi har activeboards i alle klasselokaler.
Vi vægter de musisk - kreative fag, næsten alle elever vælger at deltage i frivillig musik. Vi har altid musik som en bærende del af skolekomedien, og vi laver musical for hele skolen mindst hvert 3. år.
Vi anvender læringstilsmaterialer for at tilgodese elevernes forskellighed.
Vi vægter, at børnene oplever glæden ved at bevæge sig. Vi har valgt, at eleverne skal på en daglig løbe/gå-tur i sommer halvåret, og i vinter halvåret skal de afsted 2 gange ugentligt, ligesom vi hvert år afholder Skolernes Motionsdag, Hockeydag og en Aktivitetsdag.
Smil, glæde og læring er en vigtig del af skolens hverdag.