Fællesbestyrelsesmøder i skoleåret 2018/2019:

Den 3. tirsdag i måneden, kl. 19.00-21.45
D. 14.08.18

D. 18.09.18

D. 09.10.18

D. 06.11.18 Fællesmøde med Vildbjerg Skole

D. 18.12.18

D. 15.01.19

D. 19.02.19

D. 19.03.19

D. 09.04.19

D. 21.05.19

D. 18.06.19